Add: Dahuangshan Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang, P.R.China Zip 321017    Tel: 86-579-2388298, 2388488, 2272418     Fax: 86-579-2390111    [email protected]